2019 - Musette årskrönika var skriven som korta artiklar kring olika delar av musettes verksamhet, allt från olika rides, resor, nya varumärken, bike fit till svårigheterna med att driva en cykelbutik på sitt eget vis. De hade ett bra bildmaterial att välja bilder ur så jag valde att jobba med mycket bilder och i ett magasinformat. Årskrönikan publicerades 2019-12-31 på Musettes hemsida och genom deras sociala medier. https://www.musette.se/arskronika-2019/

2019 - Musette annual chronicle was written as short articles about different parts of musette's activities, everything from different rides, trips, new brands, bike fit to the difficulties of running a bike shop in their own way. They had some really nice image material to choose from, so I chose to work with a lot of pictures and in a magazine format. The annual chronicle was published 2019-12-31 on Musette's website and through their social media. https://www.musette.se/arskronika-2019/

You may also like

Back to Top