Ride -cycling journal ett fiktivt magasin för cyklister. Det är stilrent och påkostat på så vis att reportagen får ta plats utan att trängas med reklam. Ride ser på cykelsporten med jämställda ögon och kvinnor och män representeras i samma utsträckning. (brödtexten och bildtexten är platshållartext och de flesta bilderna kommer ifrån Rapha's hemsida https://www.rapha.cc/se/en/m2l)  

Ride -cycling journal is a fictive magazine for cyclists. It is a clean layout and the articles take up the space they need without hustling with ads. Ride reports from the sport of cycling , representing both men and woman equally. (The texts are placeholder text and most of the images come from Rapha's webpage https://www.rapha.cc/se/en/m2l

You may also like

Back to Top