Hösten 2017 fick jag förfrågan om att skapa en logotyp för en mobil pizzeria i Malmö. För tillfället existerade pizzerian som popup på events och pizzaugnen stod på en cykel, men tanken var att utöka företaget med en foodtruck. logotypen skulle utstråla Italien och gärna vara lite sportig fast med klass. Lite som en kontrast till den punkiga, egentillverkade ugnen. Inspiration till logotypen hittade jag i bland annat sportbilsmärket Maserati och kaffemaskinmärket La Marzocco.

In the fall of 2017, I was asked to create a logo for a mobile pizzeria in Malmö. At the moment, the pizzeria existed as a pop-up at events and the pizza oven was mounted on a bike, but the idea was to expand the company with a food truck. the logo aimed to radiate Italy and to be a bit sporty, with class. A bit like a contrast to the punky, homemade oven. I found inspiration for the logo in the sports car brand Maserati and the coffee machine brand La Marzocco, among others.

Så här beskriver grundaren sin verksamhet: ”Pizza di Strada, vägen är målet. Vi tror på det enkla, snabba och intuitiva i hantverket och råvarorna. Pizzan är inspirerad av det napolitanska köket och ska helst njutas rykande färsk, direkt från den italienska vedugnen. Pizza di Strada startades under spontana omständigheter sensommaren 2017, med en hemmabyggd vedeldad ugn monterad på cykel. Pizzan är inte alltid rund och vägen mot okänd ort är oftast krokig, vi ses på Malmös gator.”

The founder describes his business:“Pizza di Strada, the road is the goal. We believe in the simple, fast and intuitive in the crafts and raw materials. The pizza is inspired by Neapolitan cuisine and should preferably be enjoyed smoking hot, directly from the Italian wood oven. Pizza di Strada started under spontaneous circumstances late summer 2017, with a home-built wood-burning oven mounted on a bicycle. The pizza is not always round and the road to unknown place is usually crooked, see you on the streets of Malmö. ”


You may also like

Back to Top