Naima 5 är ett typsnitt skapat i samarbete med min då 5 åriga dotter Naima. Jag ville skapa ett typsnitt som kunde visualisera ett barns röst. Jag lät därför min dotter, som vid tillfället inte kunde skriva eller läsa, att skriva ett alfabet med bokstavsvariationer, siffror och några specialtecken.

Naima 5 is a font created in collaboration with my then 5 years old daughter Naima. I wanted to make a font that could visualize a child’s voice. So I let my daughter, who at the time couldn't read or write, draw an alphabet with letter variations, numbers and some special signs.
Naima will live, grow and develop and so will her font family.

You may also like

Back to Top